Fer-se soci

Complimenteu el formulari online de sol·licitud d'ingrés que trobareu al botó "Inscripció online".

Si ho preferiu, podeu enviar per correu ordinari degudament complimentada la sol·licitud d'ingrés que podeu trobar al botó "Inscripció en PDF"..


Per a més informació adreceu-vos a:

Departament d'Administració
93.203.10.50
academia@academia.cat