ASSOCIACIÓ DE FACULTATIUS JUBILATS DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME

Qui som?

L’ Associació de Facultatius Jubilats del Consorci Sanitari del Maresme (AFJ del CSdM) som una agrupació legalment constituïda, formada per professionals llicenciats que han treballat al consorci i que actualment estan jubilats.

L’ associació es va constituir el juny del 2017 i actualment compte amb una seixantena de membres (metges, psicòlegs, farmacèutics, biòlegs). (veure estatuts) (veure llistat d´associats)

Estatuts Associació

Què fem?

Són finalitats pròpies de l’ AFJ del CSdM:

  • Propiciar la continuïtat de la relació entre els associats i d’aquests amb el Consorci Sanitari del Maresme.
  • Afavorir la col·laboració voluntària i altruista dels seus associats, que permeti mantenir i, si pot ser augmentar el prestigi del Consorci Sanitari del Maresme com a centre sanitari públic de referència.
  • Aprofitar l’experiència clínica, docent, investigadora i de gestió mèdico-administrativa dels socis quan es consideri oportú.
  • Mantenir el vincle d’amistat entre els jubilats amb activitats formatives, científiques, culturals, artístiques i lúdiques.
  • Continuar la relació personal amb els companys dels centres del Consorci que estan en situació laboral activa.
  • Col·laborar amb el Consorci Sanitari del Maresme, amb el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i altres organismes sanitaris, en l’acreditació i ajut dels seus associats.
  • En queda exclòs tot ànim de lucre.

 

Com ho fem?

L’ AFJ del CSdM organitza amb periodicitat bimensual una reunió dels seus associats en una de les aules del CSdM, on es discuteixen temes administratius propis; seguida d´una activitat lúdica i/o cultural.

La Junta directiva de l’Associació es reuneix també bimensualment amb la direcció del CSdM per parlar de temes de mutu interès.

L’ AFJ del CSdM elabora i prepara un llistat de temes de divulgació sanitària adreçats a la població en general, que ofereix a ajuntaments, associacions de veïns, escoles, casals d’ avis… per a la seva realització (veure llistat de temes).

Així mateix, l’AFJ del CSdM està oberta a valorar a qualsevol tema de divulgació sanitària i/o prevenció de la salut que se l’hi plantegi. Per realitzar aquestes activitats, l’Associació rep el recolzament de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.

Junta Directiva

La Junta directiva actual està composada per

 • Santiago Bardagí (president) sbardagi@gmail.com
 • Ramón Tous (vicepresident) rtousq@gmail.com
 • Teresa Roig (tresorera) 13098trp@comb.cat
 • Josep A. Capdevila (secretari) jacapdevilamorell@gmail.com
 • Jordi Almirall (vocal) jalmirall@csdm.cat
 • Xose López de Vega (vocal) xoseldv@gmail.com

 

Per contactar: fac.jubilats.csdm@gmail.com

 

Properes Xerrades Divulgatives de l’ASSOCIACIO de FACULTATIUS JUBILATS del CSdM

Maig
30
2024
Com afrontar el final de la vida
Dijous, 30 de maig de 2024. A.V.V. L'HAVANA. Cami Ral, nº 161
Juny
10
2024
Com afrontar el final de la vida
Dilluns, 10 de juny de 2024. AULES SENIOR DE MATARÓ. C/ Pujol, nº 11
Juny
11
2024
Trastorns de la son
Dilluns, 11 de juny de 2024. CASAL JAUME TERRADES C/ Argentona, nº 59
Juny
19
2024
Envelliment Saludable
Dimecres, 19 de juny de 2024. C.3ª ARGENTONA. Casal Gent gran d´Argentona.