Detall activitat

5ª Jornada en malalties cròniques. Isquèmia crònica d'extremitats
Filial del Maresme
Dijous 5 de novembre de 2015. Sala d'actes de l' Hospital de Mataró
Objectiu general:
L'objectiu general de la jornada és aprofundir en el coneixement de
les malalties més prevalents en l'àmbit de la pràctica clínica habitual,
així com fer una actualització de les últimes novetats en el diagnòstic i tractament de la isquemia crònica d'extremitats.

Objectius específics:
millora en coneixements, habilitats i/o actituds)
Assolir una formació bàsica per als professionals que atenen a pacients amb isquemia crònica d'extremitats. Reflexionar sobre els models organitzatius i l'abordatge multidisciplinar per la millora de la qualitat d'atenció d'aquest tipus de pacients.

Hospital de Mataró

Carr. de Cirera, 230

08304 Mataró

Dijous, 5 de novembre de 2015 | 09:15 - 18:00
09:15 - 09:40
Diagnòstic clínic i hemodinàmic de la isquèmia crònica > Hospital de Mataró -
Ponent:
Pere Carreño. Metge AC Vascular. Hospital de Mataró-CSDM. Mataró.
09:40 - 10:05
Tractament mèdic de la isquèmia crònica > Hospital de Mataró -
Ponent:
Joan A.López Palencia. Metge AC Vascular. Hospital de Mataró-CSDM. Mataró
10:05 - 10:30
Tractament quirúrgic de la isquèmia crònica > Hospital de Mataró -
Ponent:
Esaú Martinez Ruiz. Metge AC Vascular. Hospital de Mataró-CSDM. Mataró.
10:30 - 10:55
Telemedicina aplicada al control de la malaltia arterial perifèrica > Hospital de Mataró -
Ponent:
Meritxell Davins Riu. Metge AC Vascular. Hospital de Mataró-CSDM. Mataró.
10:55 - 11:20
Criteris de derivació hospitalària en la isquèmia crònica > Hospital de Mataró -
Ponent:
Jesús Alòs. Cap de la Unitat AC Vascular. Hospital de Mataró-CSDM. Mataró.
11:45 - 12:10
Paper de la geriatria en el control de la patologia associada > Hospital de Mataró -
Ponent:
Anabel Llopis Calvo. Servei de Geriatria. Hospital de Mataró-CSDM. Mataró.
12:10 - 12:35
Avaluació sistemàtica de la malaltia arterioscleròtica > Hospital de Mataró -
Ponent:
Ramon Boixeda i Viu. Servei de Medicina Interna. Hospital de Mataró-CSDM. Mataró
12:35 - 13:00
L'hospitalització a domicili com a continuïtat al procés terapèutic > Hospital de Mataró -
Ponent:
Maria Delgado Capel. Medicina Interna-Hospitalització a domicili. Hospital de Mataró-CSDM. Mataró.
13:00 - 13:25
Paper dels programes de rehabilitació com a part del tractament de l'arteriopatia perifèrica > Hospital de Mataró -
Ponent:
Bea Samitier. Servei de Rehabilitació. Hospital de Mataró-CSDM. Mataró.
13:25 - 13:50
Valor de les Unitats Funcionals específiques (peu diabètic, Unitat de nafres, etc). > Hospital de Mataró -
Ponent:
Enric Roche Rebollo. Servei AC Vascular. Hospital Universitari Sagrat Cor. Barcelona.
15:00 - 16:00
Conferència Inaugural del curs acadèmic 2014-2015 de la Filial Maresme de l' Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears > Hospital de Mataró -
Conferenciant:
Sergi Bellmunt Montoya. Servei AC Vascular de l’Hospital Sant Pau. Barcelona.
16:00 - 18:00
Tallers: 1. Avaluació clínica i hemodinàmica del pacient isquèmic. 2. Embenats i cures tòpiques en el pacient isquèmic. > Hospital de Mataró -
Professors:
Jesús Alòs. Servei AC Vascular. Hospital de Mataró-CSDM. Mataró
Lourdes Miró. Servei AC Vascular. Hospital Sant Pau. Barcelona.
Pere Carreño. Servei AC Vascular. Hospital de Mataró-CSDM. Mataró
Yolanda Holguín. ABS Mataró-Centre. CSDM. Mataró.