Detall activitat

XVI Jornada: La Recerca Sanitària al Maresme
Filial del Maresme
Dijous, 13 de juny de 2013. Hotel Bernat II de Calella (Avda. Turismo, nº 42-44)
OBJECTIUS:

1. Donar a conèixer els estudis que professionals de les Ciències de la Salut hagin fet en centres de la nostra Comarca en els darrers 2 anys (2011-2013), ja acabats o en fase de conclusions (epidemiològics, clínics o experimentals) excloent-ne els resultats preliminars. Es donarà prioritat als estudis que hagin plantejat prèviament una hipòtesi de treball i que pretenguin respondre una pregunta de recerca concreta, per sobre d'altres treballs descriptius d'activitat o programes assistencials. Es pot presentar qualsevol treball de recerca que s'hagi comunicat en congressos, jornades o publicat durant aquest període.
2. Refermar lligams entre diversos àmbits de les Ciències de la Salut (metges, diplomats d'infermeria, d'assistència primària, socio-sanitària o hospitalària, biòlegs, farmacèutics, psicòlegs, etc.) en els camps de la recerca.
La bona progressió de les darreres jornades ens motiva a augmentar el llindar d'exigència en la qualitat dels treballs.

Hotel Bernat II. Calella,

Avda. Turismo, nº 42 - 44. Calella

Calella - 08370

Dijous, 13 de juny de 2013 | 11:30 - 18:00
11:30 - 11:45
XVI Jornada de Recerca al Maresme > Hotel Bernat II. Calella, -
Conferenciant:
Carles Cordon Bueno
11:45 - 13:15
XVI Jornada de Recerca al Maresme > Hotel Bernat II. Calella, -
13:15 - 14:00
XVI Jornada de Recerca al Maresme > Hotel Bernat II. Calella, -
15:00 - 17:00
XVI Jornada de Recerca al Maresme > Hotel Bernat II. Calella, -
17:00 - 18:00
XVI Jornada de Recerca al Maresme > Hotel Bernat II. Calella, -
18:00 - 17:55
XVI Jornada de Recerca al Maresme > Hotel Bernat II. Calella, -