Detall activitat

La Nutrició en les persones grans
XII curs
Filial del Maresme
Del 17 d'abril al 19 de juny de 2024 a l'aula d'activitats d el'Hospital de Mataró

Objectius:
•    Adquirir els coneixements necessaris per recomanar a la comunitat una dieta equilibrada i saludable.
•    Adquirir els coneixements i habilitats pràctiques en el diagnòstic i el maneig dels estats de malnutrició o de risc de malnutrició més prevalents tant en l’àmbit de l’atenció primària,   hospital d’aguts, residències i centres sociosanitaris.
•    Relacionar la pràctica diària, centrada en casos, amb la informació científica disponible i fer-ne una lectura amb criteri crític i selecció de la informació més útil per a la nostra pràctica.
•    Afavorir un entorn d’atenció compartida entre els diversos nivells assistencials i professionals implicats en l’atenció de les persones mal nodrides o en risc de malnutrició.

Hospital de Mataró

Carr. de Cirera, 230

08304 Mataró

Hospital Mataró

Carretera de Cirera, nº 230

08304 Mataró

Dimecres, 17 d'abril de 2024 | 17:00 - 19:00
17:00 - 18:00
Pèrdua de pes i desnutrició en les persones grans. Epidemiologia. > Hospital de Mataró -
18:00 - 19:00
DIETA EQUILIBRADA > Hospital de Mataró -
Dimecres, 24 d'abril de 2024 | 17:00 - 19:00
17:00 - 18:00
Eines i ús de material nutricional de promoció de la salut Racions. Piràmide de l’alimentació equilibrada. > Hospital Mataró -
18:00 - 19:00
TALLER Racions, registres, confecció d’un menú diari (incloent tots els àpats). Adaptació de receptes. > Hospital Mataró -
Dimecres, 8 de maig de 2024 | 17:00 - 19:00
17:00 - 18:00
Valoració geriàtrica integral. > Hospital Mataró -
18:00 - 19:00
Eines de cribratge, símptomes i signes indicadors de l’estat nutricional > Hospital Mataró -
Dimecres, 15 de maig de 2024 | 17:00 - 19:00
17:00 - 18:00
SUPORT NUTRICIONAL > Hospital Mataró -
18:00 - 19:00
TALLER Avaluació nutricional. Aplicació d’escales de valoració nutricional. Mesures antropomètriques. > Hospital Mataró -
Dimecres, 22 de maig de 2024 | 17:00 - 19:00
17:00 - 18:00
TALLER Necessitats i requeriments segons patologia crònica i aguda. Fórmules utilitzades a la pràctica clínica pel càlcul de requeriments dels pacients hospitalitzats. Factors d’agressió. > Hospital Mataró -
18:00 - 19:00
SUPLEMENTACIÓ DIETÈTICA I SUPLEMENTACIÓ ARTIFICIAL > Hospital Mataró -
Dimecres, 29 de maig de 2024 | 17:00 - 19:00
17:00 - 18:00
Circuit de nutrició enteral a domicili. Full de sol·licitud (indicacions). Funcionament i seguiment. > Hospital Mataró -
18:00 - 19:00
TALLER: Aplicació de les fórmules i presa de decisions > Hospital Mataró -
Dimecres, 5 de juny de 2024 | 17:00 - 19:00
17:00 - 18:00
DISFAGIA > Hospital Mataró -
18:00 - 19:00
Adaptació de textures, aliments a tenir en compte, alternatives del mercat. > Hospital Mataró -
Dimecres, 12 de juny de 2024 | 17:00 - 19:00
17:00 - 19:00
CASOS CLÍNICS > Hospital Mataró -
Dimecres, 19 de juny de 2024 | 17:00 - 19:00
17:00 - 18:00
BIOETICA I NUTRICIÓ > Hospital Mataró -
18:00 - 19:00
TALLER: Discussió de casos pràctics. > Hospital Mataró -