Detall activitat

Díptic anunciador: XXVI Jornada de Recerca al Maresme
Filial del Maresme, Corporació de Salut del Maresme i la Selva
Auditori Can Saleta de Calella
1. Donar a conèixer els estudis que professionals de les Ciències de la Salut hagin fet en centres de la nostra Comarca en els darrers 2 anys (2021-2023), ja acabats o en fase de conclusions (epidemiològics, clínics o experimentals) excloent-ne els resultats preliminars. Es donarà prioritat als estudis que hagin plantejat, prèviament, una hipòtesi de treball i que pretenguin respondre una pregunta de recerca concreta, per sobre d’altres treballs descriptius d’activitat o programes assistencials. Es pot presentar qualsevol treball de recerca que s’hagi comunicat en congressos, jornades o publicat durant aquest període.
2. Refermar lligams entre diversos àmbits de les Ciències de la Salut (metges i graduats d’infermeria, biòlegs, farmacèutics, psicòlegs, etc.; d’assistència primària, sociosanitària o hospitalària) i en el camp de la recerca.
La bona progressió de les darreres jornades ens motiva a augmentar el llindar d’exigència en la qualitat dels treballs.

Auditori Can Saleta de Calella

Carrer de Sant Jaume, nº 229

08370 Barcelona

Dijous, 8 de juny de 2023 | 15:30 - 23:00
15:30 - 23:00
Presentació de les millors comunicacions > Auditori Can Saleta de Calella -