Detall activitat

Díptic anunciador: XXI Jornada de Recerca al Maresme 2018
Filial del Maresme
Dijous, 14 de juny de 2018. Sala d'actes de l'Hospital de Mataró
OBJECTIU:
1. Donar a conèixer els estudis que professionals de les Ciències de la Salut hagin fet en centres de la nostra Comarca en els darrers 2 anys (2016-2018), ja acabats o en fase de conclusions (epidemiològics, clínics o experimentals) excloent-ne els resultats preliminars. Es donarà prioritat als estudis que hagin plantejat, prèviament, una hipòtesi de treball i que pretenguin respondre una pregunta de recerca concreta, per sobre d'altres treballs descriptius d'activitat o programes assistencials. Es pot presentar qualsevol treball de recerca que s'hagi comunicat en congressos, jornades o publicat durant aquest període.
2. Refermar lligams entre diversos àmbits de les Ciències de la Salut (metges i graduats d'infermeria, biòlegs, farmacèutics, psicòlegs, etc; d'assistència primària, sociosanitària o hospitalària) i en el camp de la recerca.
La bona progressió de les darreres jornades ens motiva a augmentar el llindar d'exigència en la qualitat dels treballs.

JUSTIFICACIÓ:
La Filial del Maresme promou un espai per donar a conèixer als professionals de la Salut els treballs de recerca que s'hagin realitzat en centres de la nostra Comarca. Enguany s'organitza conjuntament amb el Consorci Sanitari del Maresme.
S'estableixen dos àmbits de presentació:
Àmbit 1: Treballs de recerca de major interès en atenció primària de salut, sociosanitària, farmàcia i altres centres.
Àmbit 2: Treballs de recerca de major implicació en l'àmbit hospitalari del Maresme.

Hospital de Mataró

Carr. de Cirera, 230

08304 Mataró

Dijous, 14 de juny de 2018 | 11:30 - 19:00
11:30 - 19:00
XXI Jornada de Recerca al Maresme 2018 > Hospital de Mataró -